green key

Green key

Odpowiedzialność ekologiczna

Posiadamy certyfikat – nagroda Green Key, który poświadcza, że w naszym obiekcie przestrzegane są surowe zasady określone przez Fundację Edukacji Ekologicznej.

“Zadaniem obiektu uhonorowanego nagrodą green key jest nie tylko informowanie, ale także angażowanie odwiedzających w aktywne dbanie
o środowisko naturalne.”

Spełniając kryteria zadane przez fundację nasz obiekt przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju.

Wysokie standardy środowiskowe, jakich oczekuje się od tych placówek, są utrzymywane dzięki rzetelnej dokumentacji i regularnym audytom.

“Nasz personel został również przeszkolony w zakresie zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska praktyk.”

Kontakt Rezerwuj
Menu