green key

Regulamin wynajmu

 1. Najmujący domek, pokój lub apartament Gość zobowiązany jest do okazania przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób uniemożliwiający zameldowanie pracownik ma prawo odmówić wydania klucza do domku, pokoju lub apartamentu.
 2.  Gość rozpoczynający pobyt akceptuje regulamin wynajmu, politykę prywatności oraz regulamin przytermach.pl , dostępny pod adresem : https://przytermach.pl/regulamin/ , https://przytermach.pl/polityka-prywatnosci/ oraz https://przytermach.pl/regulamin-wynajmu.
 3.  Domek, Pokój lub apartament wynajmowany jest na doby.
 4. Osoby niezameldowane i nieposiadające opaski identyfikacyjnej nie mogą przebywać w domku, pokojach, apartamentach i na całym terenie obiektu oraz nie mogą korzystać z infrastruktury obiektu  Przy Termach.
  Nie przestrzeganie tego punktu przez najemcę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów przebywania tych osób w wysokości 50,00zł/osobo-godzina.
 5. Doba zaczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10.00 +/- 20 min; w dniu wyjazdu. W przypadku braku możliwości dotarcia na daną godzinę prosimy o kontakt telefoniczny.
 6.  Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności pracownika.
 7. Gość ponosi pełną odpowiedzialność prawną, w tym materialną za wszelkiego rodzaju szkody lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń w domku,  pokoju lub apartamencie powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 8. Za zachowania dzieci, w tym poczynione szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 9. Dzieci poniżej 13 roku życia muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.
 10. Odpowiedzialność właściciela z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do domku,  pokoju lub apartamentu regulują przepisy art. 846-852 Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność właściciela podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu lub szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej albo powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała.
 11. Uwagi co do uszkodzeń i zniszczeń należy natychmiast zgłosić Właścicielowi.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domku, pokojach i apartamentach i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, w tym lodówek samochodowych i innych nie  niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 13. W domku, pokojach oraz apartamentach zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 14. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w domku,  pokoju oraz apartamencie jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji w wysokości 500 złotych.
 15. Na balkonach obowiązuje całkowity zakaz grillowania. Prosimy grillować w miejscu do tego wyznaczonym na terenie posesji.
 16. Przed opuszczeniem domku,  apartamentu lub pokoju prosimy o wyłączenie światła oraz wszystkich urządzeń elektrycznych oraz o zamknięcie okien i drzwi z zachowaniem należytej staranności.
 17. Przedmioty stanowiące wyposażenie domku, apartamentu lub pokoju przeznaczone są wyłącznie do użytkowania wewnętrznego. Nie należy ich wynosić po za teren posesji.
 18. Domek , Apartamenty i pokoje wyposażone są w sprzęt RTV i AGD. Prosimy o zwracanie uwagi na jego prawidłowe wykorzystanie i wyłączenie urządzeń zaraz po zakończeniu użytkowania.
 19. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 – w tych godzinach prosimy nie zakłócać spokoju innym gościom oaz mieszkańcom okolicy.
 20. Najemca – gość zobowiązany jest do utrzymania oraz zwrotu domku, apartamentu lub pokoju w stanie, w którym nastąpiło wydanie domku, pokoju lub apartamentu na początku pobytu.
 21. Prosimy o zachowanie czystości na terenie całej posesji.
 22. Wynajmujący nie przyjmuje zwierząt. Prosimy nie stawiać nas przed faktem dokonanym, gdyż w takim wypadku nie będzie możliwości zakwaterowania.
 23. Wynajem domku, apartamentu lub pokoju obejmuje, uzgodnioną wcześniej liczbę osób oraz liczbę dób. 
 24. W przypadku skrócenia pobytu przez gościa, obiekt nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 25. Każda dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana, po wyrażeniu zgody przez właściciela oraz za dodatkową opłatą.
 26. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia posesji.
 27.  W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o telefoniczny lub osobisty kontakt.     

ŻYCZYMY MIŁEGO I UDANEGO WYPOCZYNKU

Kontakt Rezerwuj
Menu